127 instants

During my stay in Helsinki for nine months, Helsinki seems like an ordinary day to me. We are used to spending most of our days waiting for few holidays. The more we obsess about the holidays, the more our ordinary days become insignificant. As everybody does know, the holidays are not worth it without ordinary days.That is the reason why I captured these instants.

(FI) Helsingissä viettämäni yhdeksän kuukauden aikana kaupunki on alkanut vaikuttaa tavanomaiselta. Suuren osan ajasta olemmetottuneet viettämään odottaenharvoja vapaapäiviämme. Mitä enemmän odotamme lomaa, sitä merkityksettömämmiltä tavanomaiset päivät vaikuttavat. Kuten kaikki tietävät, vapaapäivät eivät ole arvokkaitailman tavanomaisia päiviä. Sen vuoksi olen ikuistanut näitä hetkiä.